Algemene Voorwaarden

Deelnemers

Hoofdprijs te winnen aan het einde van de cyclus.

Kinderen die met Oranje ballen spelen, spelen ook om een plaats bij de Masters. De winnaars van de Masters winnen finale kaarten voor het ABN AMRO toernooi in Rotterdam. Kinderen die met groene en gele ballen spelen, maken kans op de verzorgde reis naar Roland Garros. Klik HIER voor de voorwaarden waaronder een deelnemer zich kan plaatsen voor de Masters.

Mocht het Grand Slam afgelast moeten worden i.v.m. weersomstandigheden of andere redenen, plaatst geen enkele deelnemer zich voor de Masters. Het inschrijfgeld wordt in dat geval niet retour betaald.

De wedstrijdcommissie behoudt zich het recht voor, met opgaaf van redenen, inschrijvingen te weigeren en is gerechtigd spelers te plaatsen en kan deelnemers vrijstellen van 1 of meer ronden.

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding.

Het inschrijfgeld bedraagt 12,50 euro per categorie. 

Het inschrijfgeld moet voor aanvang van de eerste wedstrijd worden voldaan. Een deelnemer, die zich voor enig onderdeel heeft ingeschreven, is gehouden het verschuldigde inschrijfgeld te voldoen, onafhankelijk van het al dan niet deelnemen aan dat onderdeel. Voortijdige terugtrekking met restitutie van het inschrijfgeld is dus niet mogelijk. Bij geweigerde inschrijvingen is geen inschrijfgeld verschuldigd.

Door inschrijving voor een toernooi van Grand Slams for Kids gaat de deelnemer expliciet akkoord met de publicatie van foto’s en video’s op diverse (social) media.

Clubs

Clubs Regels

Het organiseren van een Grand Slams door Grand Slams for Kids kost de vereniging €250 euro.

De organisator van een Grand Slam kan zowel de vereniging als een tennisschool zijn. Uitgangspunt is wel, dat de vereniging een nader te bepalen aantal tennisbanen ter beschikking stelt om een Grand Slam te kunnen organiseren. Hierbij hanteert GSFK een uitgangspunt van minimaal 7 banen. Mocht een vereniging gedurende het gehele weekend/dag minder banen ter beschikking hebben, dan wordt samen met GSFK gekeken hoe we er alsnog samen voor kunnen zorgen dat het Grand Slam plaats kan vinden. Eventuele baankosten (ook bij uitwijken bij bijv. slecht weer) zijn voor rekening van de vereniging. Het is dan ook aan de vereniging of ze in een dergelijk geval willen uitwijken of het Grand Slam (gedeeltelijk) aflassen.

VOORAF HET TOERNOOI

Vooraf voor een club

Voorafgaand aan het Grand Slam is de vereniging/tennisschool verantwoordelijk voor de navolgende zaken:

 • Het aanstellen van een coördinator/contactpersoon
 • Samen bepalen of de wedstrijden op tijd of “normaal” gespeeld worden
 • Beslissen van een aantal zaken, waaronder wel of geen:
  1. Uitwijkmogelijkheid regelen op kosten van de vereniging
  2. Blauw/rood event
  3. Bbq in de avond (eventuele sponsoring hiervan komt voor rekening van de vereniging en haar sponsors)
  4. Lunchbuffet (eventuele sponsoring hiervan komt voor rekening van de vereniging en haar sponsors)
  5. Huren van springkussens ed.
 • Flyers/posters afdrukken en verspreiden (GSFK levert de digitale versies aan)
 • Zorgen voor actieve promotie op de vereniging, website, social media, omliggende verenigingen etc.
 • Zorgen voor een aankleding van het tennispark in stijl van het betreffende Grand Slam, waarbij de vereniging een basispakket ontvangt. Extra aankleding mag altijd.
 • Een dag/aantal dagen van tevoren het park “Grand Slam proof” maken, denk hierbij aan:
  1. Wedstrijdleiding instrueren
  2. Ophangen vlaggetjes Grand Slam stijl (bij extra aankleding zijn de kosten voor de vereniging)
  3. Ophangen/neerzetten door GSFK aangeleverde sponsoruitingen conform de instructies
  4. Neerzetten challenges
  5. Optuigen playerslounge en interviewruimte.

Tijdens het toernooi

Tijdens als club een Grand Slam hosten

 • Wedstrijdleiding installeren die bekend is met de toernooiplanner van toernooi.nl
 • Eventuele wijzigingen in het speelschema die tijdens het weekend komen, regelt de wedstrijdleiding zelf met de betreffende kinderen/ouders
 • Begeleiding challenges en prijzenspel (1 persoon is hiervoor genoeg).
 • Organisatie side events (Blauw/rood event) (vaak een tennistrainer die deze verantwoordelijkheid op zich neemt)
 • Organisatie van een bootcamp/clinic. Leuk om als warming up te gebruiken voor Oranje en Blauw/Rood (indien vereniging dit wil organiseren).
 • Na afloop van het toernooi het toernooi bestand terugsturen aan GSFK

samenspraak

Verantwoordelijkheden van Grand Slam for the kids

 • In samenspraak met de tennisvereniging wordt bepaald wanneer en welk Grand Slam er georganiseerd wordt. GSFK is verantwoordelijk voor de totale planning van alle Grand Slams. Het uitgangspunt hierbij is, dat Grand Slams in/op verschillende weekenden/dagen met verschillende Grand Slam thema’s worden gehouden.
 • GSFK onderhoudt rechtstreeks contact met de door de vereniging aangewezen contactpersoon over allerlei (actuele) zaken.
 • GSFK is verantwoordelijk voor de gehele financiële afwikkeling van de Grand Slams.
 • GSFK faciliteert de digitale flyers van het Grand Slam en (conceptteksten voor) de nieuwsbrieven, website(s) en social media die door de vereniging als basis gebruikt kunnen worden.
 • Indien gewenst kan GSFK-foto’s leveren die de vereniging kan gebruiken voor het ontwerpen van een flyer voor een Blauw/Rood event.
 • Voorafgaand aan een Grand Slam zorgt GSFK dat het toernooi geplaatst wordt op mijnknltb.nl zodat kinderen zich kunnen inschrijven (inclusief reglement). GSFK coördineert deze inschrijvingen. Het door de kinderen betaalde inschrijfgeld komt aan GSFK toe. Indien een kind het inschrijfgeld niet kan voldoen (zie hierboven) draagt GSFK deze kosten
 • GSFK zorgt minimaal 4 dagen voor aanvang van een Grand Slam voor de planning van het toernooi. Tot de start van het toernooi onderhoudt GSFK contact met de ouders/kinderen over eventuele wijzigingen in de planning. Tijdens het toernooi is de vereniging hier verantwoordelijk voor.
 • GSFK zorgt voor een compleet toernooi bestand dat de vereniging kan gebruiken. Een vereiste hiervoor is wel, dat de vereniging beschikt over de actuele versie van de toernooiplanner (van toernooi.nl).
 •  Tijdens een Grand Slam faciliteert GSFK de levering van een aantal zaken, te weten:
 • Ballen (groen en geel, oranje voor het toernooi)
 • Prijzen voor prijzenspel
 • T-shirts voor de wedstrijdleiding
 • Diverse (sponsor) uitingen
 • Benodigdheden om een players- en interview lounge te creëren
 • Basis Grand Slam pakket van bijvoorbeeld vlaggen in thema van het betreffende grand slam (denk aan Franse vlaggen bij het organiseren van Roland Garros KIDS)
 • Challenges
 • Gedurende het Grand Slam gratis fruit voor iedereen
 • Na afloop van het Grand Slam is GSFK verantwoordelijk voor alle communicatie en administratie richting de deelnemers. Denk hierbij aan het feliciteren van de winnaars plus het bijhouden wie zich geplaatst heeft voor de Masters.
 • GSFK is volledig verantwoordelijk voor de organisatie van de Masters en de trip naar Roland Garros.